επίπεδα πολωμένο φως

επίπεδα πολωμένο φως
Φως, στο οποίο οι ταλαντώσεις είναι ευθύγραμμες, παράλληλες προς ένα επίπεδο και εγκάρσιες προς τη διεύθυνση διάδοσης (γραμμική πόλωση). Το φως που ανακλάται από μια γυαλιστερή επιφάνεια γυαλιού με γωνία πρόσπτωσης tan–1 , όπου n2, n1 οι δείκτες διάθλασης της ανακλώσας επιφάνειας και του μέσου στο οποίο διαδίδεται η προσπίπτουσα δέσμη, αντίστοιχα, είναι επίπεδα πολωμένο με ταλαντώσεις παράλληλες προς την επιφάνεια (νόμος του Μπρούστερ). Αυτό σημαίνει ότι το ανακλώμενο φως είναι πλήρως πολωμένο. Η συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου που είναι παράλληλη στο επίπεδο πρόσπτωσης δεν ανακλάται. Το ε.π.φ. μπορεί να δημιουργηθεί με ανάκλαση ή μετάδοση μέσα από μία σειρά πλακών, με διπλή διάθλαση σε διχροϊκές ουσίες, όπως για παράδειγμα ο τουρμαλίτης, το φύλλο πολαρόιντ, τα πρίσματα Νίκολ κλπ. Οι οπτικά ενεργές ουσίες περιστρέφουν το επίπεδο πόλωσης.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • πόλωση — Φαινόμενο χαρακτηριστικό των εγκάρσιων κυμάτων –ιδιαίτερα των φωτεινών– που συνίσταται στην ταλάντωση των κυμάτων κατά ένα ορισμένο επίπεδο, το οποίο περιέχει τη διεύθυνση διάδοσης· το κάθετο επίπεδο προς εκείνο στο οποίο γίνεται η ταλάντωση… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”